Twoje IP to: 54.167.95.51
 
Menu »  Świat SoftwareSprzętGame ArenaWebmasteringHacking i BezpieczeństwoZrób To SamTricki z Windows • Porady Komputerowe • SłowniczekKursyZa darmo w sieciDownloadGry On-LineStrefa TatypsychopatyRedakcjaHistoria Strony!Forum!Linki
<<Powrót do strony głównej portalu

Wklejanie plików multimedialnych :-)

Tworzenie podkładu muzycznego do strony.
<bgsound src="nazwapliku.rozszeżenie" loop=liczba powtórzeń volume=głośność>

Pliku multimedialne wklejamy za pomocą polecenia <embed> lub <object>.  Polecenia ta mają wiele argumentów np.
<param NAME="filename" value="plik.rozszerzenie"> - Jest to adres danego pliku, który chcemy wkleić.
<param NAME="autostart" value="true/false"> - Czy film lub muzyka ma uruchamiać się wraz z otworzeniem strony.
<param NAME="showcontrols" value="true/false"> - czy ma być pokazany pasek kontrolny.
<param NAME="Volume" value="0"> - Głośność dzwięku.

Zagnieżdżanie plików swf!!
<object classid="clsid:d27cdb6eae6d-11cf96b8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width=# height=#>
<param name=movie value="#.swf">
<param name=play value=true>
<param name=loop value=false>
<param name=menu value=true>
<param name=quality value=high>
<param name=scale value=showall>
<embed src="#.swf" menu=true
quality=high width=# height=#
play=true loop=false scale=showall
type="application/x-shockwaveflash">
</embed>
</object>

Zagnieżdżanie plików MPEG i MP3.
<object ID="mediaplayer1" Width=280 height=45 Classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" Codebase="http:/activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,02,902"
Standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..."
Type="application/x-oleobject">
<param NAME="filename" VALUE="Adres.mpeg">
<param NAME="animationatstart" VALUE="true">
<param NAME="transparentatstart" VALUE="true">
<param NAME="autostart" VALUE="true">
<param NAME="showcontrols" Value="true">
<param name="Volum" value="0">
<embed type="aplication/x-mplayer2"
Pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows?mediaplayer/"
SRC="Adres.mpeg"
Name="mediaplayer1"
width=280
height=45
Autostart=true>
</embed>
</object>
 Pliki MPEG i  MP3 odczytywane są przez Windows media playera, więc kod je wklejający jest wręcz identyczny. Różnice to:
<param NAME="filename" VALUE="Adres.mpeg"> -
w przypadku pliku mp3 nazwa musi składać się z NAZWA.mp3 .
SRC="Adres.mpeg" - tutaj jest to samo co w punkcie wyżej.
Width=280 height=45 - w przypadku pliku MP3 ta wysokość i szerokość obejmuje tylko panel kontrolny a w przypadku pliku MPEG obejmuje też wielkość wyświetlanego obrazu.

Zagnieżdżanie plików Mid.
<embed="plik.mid" autostart="true" loop="1" volume="100" width="200" height="50"> </embed>
 No i to wszystko :)

Zagnieżdżanie plików Mov.
<embed src="plik.mov" width="180" height="20" autoplay="true" volume="100" controller="true" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/"></embed>


 

©Copyright Eksakomp.XP.pl    Wszelkie prawa zabronione.