Twoje IP to: 54.167.95.51
 
Menu »  Świat SoftwareSprzętGame ArenaWebmasteringHacking i BezpieczeństwoZrób To SamTricki z Windows • Porady Komputerowe • SłowniczekKursyZa darmo w sieciDownloadGry On-LineStrefa TatypsychopatyRedakcjaHistoria Strony!Forum!Linki
Słowniczek - B.
.: A : B : C : D : E : F : G : H : I : J : K : L : Ł : M : N : O : P : R : S : T : U : W : X: Y : Z :.
Backspace Backspace to klawisz przesuwający kursor o jedną pozycję w lewo, kasujący jednocześnie znajdujący się przed nim znak. Na klawiaturze występuje najczęściej nad klawiszem 'Enter' i oznaczony jest często pojedynczą strzałką skierowaną w lewo.

Bajt Bajt, w skrócie 'B' to jednostka informacji złożona z ośmiu bitów. Jeden Bajt zawiera pojedynczą jednostkę informacji - zwykle jeden znak, np. literę lub cyfrę. Rozmiary zgromadzonych na dyskach danych, pamięci RAM czy też pojedynczych plików podawane są zazwyczaj w odpowiednich wielokrotnościach bajtu np. KB, MB, GB. 

Ban Ban to określenie funkcji blokującej danej osobie (lub grupie osób), dostęp do kanału IRC. Z możliwości tej funkcji korzystają operatorzy kanałów chcąc wykluczyć konkretne osoby z dyskusji za nieprzestrzeganie przez nich obowiązujących zasad postępowania na danym kanale IRC. Ban składa się z ciągu tekstu, który założony na kanale powodouje, że osoby do których adresu ten wzorzec pasuje nie mogą wejść na kanał aż do odwołania. Operator ustanawiając ban wydaje komendę: /mode #kanał +b nick, a zdejmuje ją poleceniem: /mode #kanał -b nick. Bany nie są tylko związane z IRC-em, w dzisiejszym świecie Internetu blokować dostęp na podstawie adresu IP można do stron, for dyskusyjnych - najczęściej ban jest nakładany za nieprzestrzeganie zasad kultury, netykiety itd.

Banner Banner to najczęściej graficzny element umieszczany na stronach WWW w celach reklamowych. Stanowi on zwykle aktywne hiperłącze, po kliknięciu którego użytkownik zostaje przeniesiony na stronę WWW reklamodawcy. Według organizacji IAB (Internet Advertising Bureau), wytyczającej standardy reklam w sieci, standardowe rozmiary bannerów reklamowych mają zazwyczaj wielkość: 400x50, 468x60, 234x60, 120x240, 120x90, 120x60, 88x31, 125x125 pikseli. W przypadku wielkoformatowych bannerów (tzw. Skyscrapers) wielkości te mogą sięgać: 160x600, 120x600, natomiast w przypadku 'wyskakujących okien (tzw. pop-ups): 300x250, 250x250, 336x280, 240x400 i 180x150. Rozważa sę także wprowadzenie rozmiarów: 300x300, 360x300 i 206x287. Bannery na stronach WWW występują najczęściej w postaci animowanych grafik wykonanych w formacie gif lub Flash i wielkościach nie przekraczających 15 ~ 20 KB (jednak to jest tylko norma, przyznać trzeba że coraz rzadziej przestrzegane są te standarty i bannery niejednokrotnie przekraczają wielkość 50 kb - szczególnie te amatorskie).

BASIC BASIC (ang. Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code) to jeden z najstarszych komputerowych języków programowania wysokiego poziomu opracowany w 1964 r. przez Johna Kemeny i Thomasa Kurtza. Początkowo używany był do programowania ośmio bitowych komputerów a napisane w nim programy charakteryzowały się małą czytelnością i skomplikowaną składnią. Wynalezienie Microsoft BASIC ustabilizowało jego pozycję języka w świecie komputerów PC, przy asyście Applesoft BASIC dla Apple II i GW-BASIC dla IBM PC. Późniejsze implementacje, takie jak Turbo BASIC z Borland International, Quick BASIC i Visual BASIC z Microsoftu umocniły ostatecznie jego pozycję na rynku języków programowania.

Baza danych Baza danych (ang. Data base) to zbiór powiązanych i zorganizowanych informacji z pewnej dziedziny tematycznej, ułożone w taki sposób, aby można je było łatwo przeszukiwać pod określonym kątem i dokonywać na ich podstawie odpowiednich decyzji. Przykładem bazy danych może być np. spis adresów i telefonów wprowadzony w odpowiedni sposób do komputera. Bazy danych tworzone są najczęściej za pomocą specjalnych programów ułatwiających planowanie ich struktury, a następnie wprowadzanie do nich informacji. Przykładowymi programami mającymi cechy baz danych są np. Microsoft Acces, Lotus Approach czy Corel Paradox.

BeOS to system operacyjny opracowany i wprowadzony na rynek w październiku 1985 r. przez firmę Be, Incorporated. BeOS został napisany zupełnie od podstaw dzięki czemu jest pozbawiony wielu naleciałości i wad innych systemów operacyjnych. Użytkownik komunikuje się z systemem za pośrednictwem dobrze zaprojektowanego interfejsu obiektowego. BeOS jest systemem wielowątkowym obsługującym przetwarzanie równoległe i przeznaczony jest głównie dla użytkowników zajmujących się tworzeniem skomplikowanych prezentacji multimedialnych. Podobnie jak niektóre systemy UNIX-owe, potrafi wykorzystać możliwości maszyn wieloprocesorowych a ponieważ system został zbudowany na bazie architektury klient-serwer, możliwe jest także wyróżnienie w pracującej aplikacji wielu niezależnych wątków i zlecenie wykonywania ich np. przez różne procesory. W skład systemu wchodzą takie aplikacje, jak edytor tekstu (StyledEdit), klient poczty elektronicznej (BeMail), przeglądarka WWW (NetPositive) czy odtwarzacz plików dźwiękowych i wideo (MediaPlayer). Poza tym niezależni programiści i producenci udostępniają dla tej platformy wiele innych programów użytkowych. Ostatnią wersję systemu - BeOS 5.0 Personal Edition, producent udostępnił zupełnie za darmo (liczy się tylko koszt nośnika). Można go zainstalować jak typową aplikację Windows 9x lub tworząc osobną partycję BFS (dotyczy wersji Pro).

Binaria Binaria lub pliki binarne (ang. Binary file) to określenie plików z danymi zapisanymi w formie 8-bitowych sekwencji (np. grafiki lub pliki dźwiękowe) lub jako wykonywalnych kodów o rozszerzeniu EXE zrozumiałych najczęściej jedynie dla komputera. Pliki binarne przesyłane pocztą elektroniczną wymagają ich wcześniejszego zakodowania metodą uuencode, a po dotarciu na miejsce są odkodowywane metodą uudecode (programy pocztowe robią to automatycznie).

BIOS (ang. Basic Input / Output System) to program zapisany w pamięci stałej typu ROM. Jest to jak gdyby podsystem samego komputera mający za zadanie przetestowanie sprzętu po jego włączeniu. BIOS w chwili uruchomienia komputera testuje poprawność działania wszystkich jego komponentów a następnie uruchamia główny system operacyjny. Zadaniem BIOS'u jest również kontrola transferu danych pomiędzy poszczególnymi komponentami komputera takimi jak dysk twardy, procesor czy napęd CD-ROM. Najnowsze wersje płyt głównych mają zapisany BIOS w kościach pamięci typu Flash BIOS. Umożliwia to użytkownikom przeprogramowanie BIOS-u i wgrywanie jego nowszych wersji. We własny BIOS zaopatrywane są też nierzadko kontrolery dysków i karty graficzne.

bit bit (ang. binary digit) to podstawowa i najmniejsza jednostka informacji jaka może być przetwarzana przez komputer. bit może mieć postać dwóch liczb: jedynki lub zera, które są dla komputera informacją, że 'prąd w obwodach płynie' - 1, albo że 'nie płynie' - 0. W ten sposób za pomocą dwóch bitów można przekazać cztery różne informacje: 00, 01, 10 i 11, a za pomocą trzech bitów aż osiem: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, za pomocą czterech bitów szesnaście itd. Liczbę informacji jaką można przekazać używając konkretnej liczby bitów, oblicza się według wzoru 2 do potęgi x, gdzie x to liczba używanych bitów. Osiem bitów tworzy tzw. oktet zwany również bajtem który jest tymsamym znakiem pojedynczej informacji np. literą lub cyfrą.

Bitmapa Bitmapa to rastrowy obraz graficzny składający się z pojedynczych punktów tzw pikseli o określonym kolorze. Najbardziej znane formaty plików bitmapowych to BMP, JPEG, GIF lub TIFF.

BMP BMP to rozszerzenie nazwy pliku używane w systemie Microsoft Windows oznaczające że zawiera ono zgodną z Windows grafikę rastrową. BMP jako jeden z formatów zapisu danych grafiki rastrowej był pierwotnie opracowany dla potrzeb systemu operacyjnego OS/2, jednakże później znalazł również szerokie zastosowanie na platformie systemu Windows przez co zyskał znacznie na swojej popularności. Pliki graficzne o rozszerzeniu BMP (tzw. bitmapy) mogą zawierać obrazy o 24 bitowej głębi kolorów (około 16,7 milionów kolorów).

Boot Boot to określenie najczęściej wieloetapowego procesu uruchamiania komputera polegający na sprawdzaniu przez komputer poszczególnych jego części, a następnie uruchamianiu systemu operacyjnego. Proces bootowania kończy się dopiero wtedy, gdy użytkownik może wprowadzić pierwsze polecenia do systemu.

Bot Bot (skrót od robot) to określenie programu stosowanego w komunikacji IRC który wykonuje automatycznie wcześniej podane przez użytkownika polecenia. Boty najczęściej pilnują kanałów, dają opy lub 'wykopują' dane osoby z kanału.

bps b/s lub bps (ang. bit per second) to jednostka określająca szybkość transmisji cyfrowych danych komputerowych między dwoma urządzeniami. Jeden bps równy jest jednemu bitowi danych przesłanemu w ciągu jednej sekundy. Szybki wzrost wydajności łączy cyfrowych wymusił powstanie nowych jednostek określających szybkość przesyłania danych. I tak szybkość tradycyjnych modemów mierzy się w Kilobajtach na sekundę (1 Kbps = 1024 bps), w sieciach LAN szybkość mierzona jest jeszcze większymi jednostkami - Megabajty na sekundę (1 Mbps = 1024 Kbps), a najszybsze obecnie medium komunikacyjne - światłowód, może przesyłać Gigabajty danych na sekundę (1 Gbps = 1024 Mbps).

Brute-force Brute-force to określenie jednej z metod łamania haseł zabezpieczających dostęp do zasobów zgromadzonych w komputerze i jest często stosowana w tzw. kryptoanalizie. Metoda Brutal force to najprostszy choć mało wyrafinowany sposób na wyszukiwanie tajnych kluczy i haseł. Polega on na wypróbowywaniu (podstawianiu) wszelkich możliwych kombinacji znaków w obrębie całej przestrzeni klucza do momentu jego odnalezienia. Brute force znajduje zastosowanie zwłaszcza wówczas, gdy wszelkie inne metody okazują się bezskuteczne. Stosowanie tej metody jest jednak ogromnie czasochłonne co zależy zarówno od długości samego hasła jak i mocy obliczeniowej komputera.

Bufor Bufor to obszar pamięci komputera mający za zadanie czasowo przechowywać dane do czasu aż zostaną one przejęte prze wolniejsze urządzenie. Pamięć buforowa ma zazwyczaj pojemność kilkunastu kilobajtów i jest wykorzystywana w sytuacji gdy jedno z urządzeń komputera nie jest w danej chwili wstanie odebrać skierowanych do niego informacji. Przykładem może tu być bufor klawiatury. Jeśli np. użytkownik pisze szybko na klawiaturze, podczas gdy plik jest zapisywany na dysku, to wprowadzane w tym czasie znaki są zapamiętywane w buforze. Kiedy bufor zostaje zapełniony (a ma miejsce na nie więcej niż 20 znaków), wówczas próba naciśnięcia kolejnego klawisza jest sygnalizowana sygnałem dźwiękowym, informującym, że znak nie został wprowadzony. Kiedy procesor zakończy obsługę ważniejszych zadań, wówczas pobierze znaki z bufora i wyświetla je na ekranie. Wiele innych zainstalowanych w komputerze urządzeń posiada własną pamięć bufora - dyski twarde, napędy CD-ROM, DVD, nagrywarki i inne.

 

©Copyright Eksakomp.XP.pl    Wszelkie prawa zabronione.